Digitale Uitleendienst do 21 okt '21

Digitale uitleendienst - coronamaatregelen

Welkom bij de Digitale Uitleendienst van District09!
Gelieve bij het afhalen en terugbrengen een mondmasker te dragen, en je handen te ontsmetten bij de ingang.
Let er zeker op dat je het materiaal proper terugbrengt en uitlogt op alle apparaten. Dit om onnodige verplaatsingen en handelingen te vermijden. Hartelijk dank alvast!

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Digipolis probeert de inhoud van digitaleuitleendienst.gent.be zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk te houden. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Digipolis kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten of onnauwkeurigheden op deze website, noch voor verlies, ongemak of directe dan wel indirecte schade geleden ten gevolge van het gebruik van op deze website voorkomende incorrecte informatie. Het is mogelijk dat via de internetsite van de Digipolis Uitleendienst toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Digipolis kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze websites en/of -pagina's.

Privacy

Digipolis hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy bij het verwerken van gegevens over het gebruik van digitaleuitleendienst.gent.be. Informatie over het surfgedrag op digitaleuitleendienst.gent.be wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit om individuele personen te identificeren.

Informatie die opgegeven wordt voor het ontlenen van digitaal materiaal via digitaleuitleendienst.gent.be worden enkel gebruikt voor de afhandeling en registratie van de ontleningen. Daarnaast kan anonieme informatie over de activiteiten ook opgenomen worden in promotiemateriaal. Hierbij worden nooit persoonsgegevens meegegeven.

De persoonsgegevens die u verstrekt, worden opgenomen in de gegevensbestanden waarvan de Digipolis houder en verwerker is. Dit gebeurt in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U hebt het recht op toegang tot en kosteloze verbetering of schrapping van deze gegevens.

De persoonsgegevens die worden verzameld tijdens de administratieve verwerking zullen enkel worden gebruikt voor de dienstverlening in kwestie.

Als u gegevens wenst te bekijken, wijzigen of schrappen uit het gegevensbestand kan U terecht bij Digipolis Gent: gent@digipolis.be of 09 266 09 00.
Digipolis verbindt er zich toe de wetgeving tot bescherming van persoonsgegevens nauwgezet na te leven. Deze wetgeving is beschikbaar op de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: www.privacycommission.be.

Auteursrechten

Digipolis behoudt het auteursrecht op de via de website verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo's en fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen mag zonder schriftelijke toestemming openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren mag met bronvermelding.

Mogelijk gemaakt door District09

Logo District09 Logo Stad Gent Logo OCMW Gent

Awesome. I have it.

Your couch. It is mine.

Im a cool paragraph that lives inside of an even cooler modal. Wins

×